fbpx

เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ขณะนี้หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ได้เริ่มมีความสนใจที่จะใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่จะทำการเรียน การสอน ทำกิจกรรม ในเวลากลางวัน ซึ่งก็ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในเวลากลางวันเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

แบบ Plan Lay out เบื้องต้นในการสำรวจการติดตั้งโซล่าเซลล์ สำหรับนำเสนอให้ลูกค้ามองภาพได้ง่ายขึ้น โดยโรงงานนี้จะติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงาน เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า (Solar PV RoofTop) ขนาด 25 kw. ใช้แผงโซล่าเซลล์(PV) 300 วัตต์(w) จำนวน 85 แผง โดยทำเป็น 5 String ( 17แผง / String )
ซึ่งขนาด 25 kw นี้ ผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 125 หน่วย/วัน หรือจะประหยัดค่าไฟได้วันละ 625 บาท หรือ ประหยัดได้ 18,750 บาท/เดือน

อ่านเพิ่มเติม...