fbpx

การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา แบบ ออนกริด หรือที่เราเรียกกันว่า Solar PV Rooftop นั้นขั้นตอนแรกของการจัดทำโครงการ ก็คือการออกแบบระบบฯ เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาว จึงได้แบ่งจัดทำเป็น 7 ตอน โดยสามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

การต่อแผงโซล่าเซลล์ Photovoltaic : PV สำหรับ Solar PV Rooftop (SolarRoof X-Ray1)

มาคลี่ดู Spec. SMA Inverter 2O kW ดูว่าจะต่อได้กี่แผง PV (SolarRoof X-Ray2)

มาดูการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาเมทัลชีต สำหรับโรงงาน (SolarRoof X-Ray3)