fbpx

EnergySage  (http://www.energysage.com)ได้เผยแพร่รายงาน Solar Market Intel Report ™ ซึ่งจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี ติดต่อกันมา4 ปีแล้ว โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูลประชากร และความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรม Solar Energy ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2016

รายงานฉบับล่าสุดนี้ แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล ในหลายๆด้าน อย่างหนึ่งคือ ประชากรวัยกลางคน ที่มีอายุ 40ปีขึ้นไป จะมีความสนใจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ , การบริการทางการเงิน , การบริการเกี่ยวกับบ้าน และที่สำคัญคือยังให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอื่น ๆ ในรายงานล่าสุดของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของ Intel ได้แก่

- ราคาพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงในอัตราเร่งที่สูงขึ้น  ช่วงปี 2016 ค่าใช้จ่ายรวมต่อวัตต์ ลดลง 6.25 % โดยเป็นอัตราลดลง ที่เพิ่มขึ้นเป็น3เท่า จากปี 2014ถึง2015 ซึ่งแนวโน้มที่ราคาลดลง อย่างมากเป็นผลจากที่ ต้นทุนของEPC ลดลงจากช่องทางการผ่านทางออนไลน์ และการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้ราคาของ PV และ Inverter ลดลง ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

- ผู้ขายอุปกรณ์ ผู้รับเหมาติดตั้ง หรือ EPC ที่นำเสนอโครงการหรือเสนอราคา ให้ลูกค้ามากกว่า5ครั้ง มีโอกาสปิดการขายได้มากกว่าผู้ที่เสนอขายแค่ครั้งเดียว เกือบ8เท่า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

- ลูกค้าประมาณ 77 % เป็นผู้ชาย ที่ใช้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งข้อมูลนี้ก็เป็นโอกาสอันดี ที่จะทำการส่งเสริมการตลาด ที่จะดึงดูดให้เพศหญิง มาใช้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

- ซีอีโอของ EnergySage กล่าวว่า ควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการเปรียบเทียบข้อมูล ในการนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้า ซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภค มีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้น และผู้ขายอุปกรณ์ หรือผู้รับเหมาติดตั้ง ก็อาจเพิ่มราคาขึ้นได้ ซึ่งก็จะ win-win ทั้ง2ฝ่าย

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.energysage.com/press/energysage-marketplace-intel-report-4

BOSTON, MA – April 19, 2017