fbpx

จากที่ดูรูปเอา... น่าจะมีที่ ท่าเรือ ชาวประมง บ้าน สถานีดับเพลิง ตึก อาคารธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยงม้า โรงงานผลิตดินสอสี สนามแข่งรถ สวนสัตว์ โรงงานขนมปัง มหาวิทยาลัย ปั๊มน้ำมัน สนามบิน โซล่าฟาร์ม สวนสาธารณะ ไร่องุ่น โรงงานผลิตไวน์...

สรุปว่าใช้ได้ทุกที่ เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถที่จะนำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มาใช้งานได้ หากเราผลิตได้ไม่เพียงพอกับการใช้งาน ระบบฯก็จะไปดึงไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ มาใช้งานชดเชยได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นเราจึงเสียค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ดึงมาจากการไฟฟ้าฯเท่านั้น เราเรียกระบบนี้ว่า

ระบบออนกริด ( On Grid ) หรือ แบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ( Grid Connected )

ขอบคุณ VDO จาก SEIA

Created VDO by Solar Energy Industries Association : SEIA