fbpx

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ประกาศ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีทั้งหมด รวม 340 รุ่น

 

ดาวโหลดไฟล์ PDF รายชื่ออินเวอร์เตอร์ ผ่านการทดสอบจาก กฟน. 8 มี.ค.65