fbpx

 

ไปให้สุดแล้วหยุด ที่รุ่นเรา !!!
อันเนื่องมาจาก แต่ละเขตของ กฟน. และ กฟภ. มาตรวจหน้างานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แล้ว แต่ละเขต แต่ละพื้นที่ กำหนดมาตรฐานไม่เหมือนกันเลย อย่างงี้ก็ตายยยยย หยังเขียด
 
ด้านล่างนี้คือส่งเมล์ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากยังไม่มีผลการตอบกลับ ก็จะไปยื่นหนังสือขอเข้าพบเพื่อสอบถามข้อมูล ครับ
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าพบเพื่อสอบถามข้อมูล มาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
เรียน คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 
บริษัท โซล่าฮับ จำกัด เป็นผู้รับเหมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด บนหลังคา ได้ประสบปัญหาในการเชื่อมกับโครงข่ายกับการไฟฟ้าฯเนื่องจากต้องมีการขออนุญาตฯ เชื่อมขนานไฟกับ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งจากการขออนุญาตฯ ดังกล่าว พบปัญหาในทางปฏิบัติ ว่าเจ้าหน้าที่ของ กฟน. และ กฟภ. แต่ละเขต มีการกำหนด หรือการตรวจสอบ มาตรฐานการติดตั้ง ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อาทิเช่น
- เกี่ยวกับการติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบกราวด์
- รูปแบบการต่อลงดิน >> ให้เชื่อมกราวด์ DC ถึง AC ก็มี , บางแห่งก็ไม่เชื่อม...
- เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน >>บางแห่งให้ใส่ DC Breaker , บางแห่งติด ELCB , บางแห่งให้ใส่ DC Fuse ... โอ่ว อีกมากมาย
- เกี่ยวกับการติดตั้งสวิทช์ตัดตอน
และอื่นๆ
 
ซึ่งทำให้ เกิดความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ที่จะทำอย่างไรให้ถูกต้องตรงใจ กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ แต่ละบุคคล แต่ละเขต ที่มาตรวจสอบการติดตั้งฯ
ในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บริษัท โซล่าฮับ จำกัด จึงได้พยายาม นำมาตรฐาน วสท. 022013-59 มาอ้างอิงในการปฏิบัติ ให้ได้มากที่สุด
ที่ผ่านมา บ.โซล่าฮับ พยายามนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล มาตรฐานการติดตั้ง ผ่านทางเว็บไซท์ www.solarhub.co.th จำนวนหลายร้อยบทความ เพื่อพยายามนำเสนอให้ทั้งผู้รับเหมาติดตั้งฯ และเจ้าของโครงการ ตระหนักถึงมาตรฐานและความปลอดภัย ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
 
แต่เนื่องจาก มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (มาตรฐาน วสท. 022013-59) ดังกล่าว เขียนออกมาเป็นภาษาวิชาการ มากจนเกินไป บางส่วนผู้รับเหมาและหรือเจ้าของโครงการ ไม่เข้าใจความหมายในทางปฏิบัติ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ผู้รับเหมาไม่นำมาปฎิบัติ อย่างจริงจัง >>> ถ้าใครอ่านแล้วไม่งง ช่วยมาสอนหน่อยเหอะ...
 
ดังนั้น ในชั้นนี้ บ.โซล่าฮับ จึงขอความอนุเคราะห์ เข้าพบ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรฐานฯ ดังกล่าว เพื่อนำมาใช้อ้างอิง ได้อย่างถุกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดออกมาเป็นมาตรฐานฯ ต่อไป ซึ่งหากได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถุกต้องแล้ว ก็จะได้เผยแพร่ในเว็บไซท์ www.solarhub.co.th ต่อไป โดยมอบหมายให้คุณxxxxxxxxxxxx โทรxxxxxxxxxxx เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดในลำดับต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณอย่างสูง
 
ขอแสดงความนับถือ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โซล่าฮับ จำกัด