fbpx

          การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter ) เนื่องจากต้องทำหน้าที่ควบคุมระบบกระแสไฟฟ้า หากเกิดกรณีที่ไฟฟ้าของระบบจำหน่ายถูกตัด หรือดับ ตัวกริดไท อินเวอร์เตอร์ นี้ก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ออกไม่ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าไปยังสายส่งของ การไฟฟ้าฯ ไปทำอันตรายกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ ที่อาจทำการแก้ไขหรือตรวจซ่อมระบบจำหน่ายไฟฟ้า อยู่นั้นเอง ดังนั้นการจะเลือกใช้อุปกรณ์ กริดไท อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อหรือรุ่นใด ก็ต้องผ่านการตรวจสอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อน นั่นเอง โดยรายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 2558