fbpx

โซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์ (Solar Charge Controller) เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบอ๊อฟกริด โดยทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงโซล่าเซลล์ แล้วควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้มีการชาร์จประจุเข้าแบตเตอรี่มากเกินไป (ซึ่งถ้าชาร์จมากเกินไปอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือระเบิดได้)  โดยเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จประจุเต็มแล้ว ตัวชาร์จ คอนโทรลเลอร์ ก็จะทำการตัดการชาร์จประจุโดยอัตโนมัติ ในปัจจุบันโซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์ มีใช้งานอยู่ 2 ประเภท คือ

 1.Pulse Width Modulation (PWM) ราคาถูก ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ต่ำ(ได้ประมาณ80% ของค่าวัตต์ : W ที่มาจาก แผง PV) เหมาะกับระบบ Off Grid ขนาดเล็กๆที่ต้องการประหยัดต้นทุน ซึ่งในปัจจุบัน (ก.ค.59) ชาร์จเจอร์แบบ PWM มีราคาตั้งแต่ประมาณ 300 จนถึงประมาณ 4,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดกระแสไฟฟ้า ที่ชาร์เจอร์รองรับได้

2.Maximum Power Point Tracking (MPPT) ราคาแพงกว่า PWM ประมาณ 3เท่า ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานจาก แผงโซล่าเซลล์สูง (ได้เกือบ100%ของค่าวัตต์:W ที่มาจากแผง PV) เหมาะสมกับระบบ Off Grid ขนาดใหญ่ หรือต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งแบบ MPPT ยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน (ก.ค.59) ชาร์จเจอร์แบบ MPPT มีราคาตั้งแต่ประมาณ 3,000 จนถึงประมาณ 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาดกระแสไฟฟ้า ที่ชาร์เจอร์รองรับได้

 

จากข้อมูลข้างต้น ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่า ควรจะใช้ชาร์จเจอร์ ประเภทใดที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน