fbpx

Solar Energy FAQ Episode 4

22. กฏของโอห์ม Ω (Ohm's Law) ข้อนี้สำหรับคนที่เรียนช่างไฟฟ้ามาต้องจำให้ได้ขึ้นใจเลยครับ กฎของโอห์ม ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ ชื่อ ยอร์จ ไซมอน โอห์ม (George  Simon  Ohm) ซึ่งชื่อของเขาได้รับเกียรติเป็นชื่อหน่วยของความต้านทานโดยกฎของโอห์มเป็นหลักการเบื้องต้นของระบบไฟฟ้า บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

      - ค่าความต้านทาน : Resistance ตัวย่อ R มีหน่วยเป็น โอห์ม Ω

            1,000 โอห์ม = 1 กิโลโอห์ม (KΩ)

            1,000,000 โอห์ม = 1,000 กิโลโอห์ม (KΩ)  = 1 เมกะโอห์ม (MΩ)

      - ค่ากระแสไฟฟ้า : Current ตัวย่อ I มีหน่วยเป็น แอมป์ ( A )

      - ค่าของแรงดันไฟฟ้า : Voltage ตัวย่อ E  มีหน่วยเป็น โวลท์ ( V )

     กฎของโอห์มกล่าวว่า  กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรแปรผันโดยตรงกับแรงดันที่ป้อนและแปรผกผันกับความต้านทานของวงจร

อ่านเพิ่มเติม...

Solar Energy FAQ Episode3

17.Watt : วัตต์ คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้า

18.Kilowatt : KW :กิโลวัตต์คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ 1,000 W

19.Megawatt : MW :เมกกะวัตต์  คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ 1,000 KW หรือ 1,000,000 W

20.KW-hour :กิโลวัตต์-อาว์เออร์ คือหน่วยของการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า หรือที่เราเรียกกันว่า ยูนิต(Unit) หรือหน่วยนั่นเอง ซึ่งก็คือหน่วยของค่าไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าเก็บตังค์บ้านเรานี่แหละครับ ทีนี้มันมีที่มา หรือคำนวณมาจากอะไรมาดูกัน 

อ่านเพิ่มเติม...

Solar Energy FAQ Episode2

10.พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้า (P) มีหน่วยเป็น วัตต์ (W)

แรงดันไฟฟ้า (E) มีหน่วยเป็น โวลท์ (V)

กระแสไฟฟ้า (I) มีหน่วยเป็น แอมป์ (A)

ทั้ง 3 ค่า ด้านบน จะมีความสัมพันธ์กัน โดยสามารถเขียนเป็นสูตร สมการได้ดังนี้

กำลังไฟฟ้า = แรงดันไฟฟ้า x กระแสไฟฟ้า ==> P = E I

กระแสไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า ÷ แรงดันไฟฟ้า ==> I = P/E

แรงดันไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า ÷ กระแสไฟฟ้า ==> I = P/I

อ่านเพิ่มเติม...

กำลังไฟฟ้า (P)       มีหน่วยเป็น วัตต์  (W)   

แรงดันไฟฟ้า (E)     มีหน่วยเป็น โวลท์ (V)

กระแสไฟฟ้า (I)      มีหน่วยเป็น แอมป์ (A)

ทั้ง 3 ค่า ด้านบน จะมีความสัมพันธ์กัน โดยสามารถเขียนเป็นสูตร สมการได้ดังนี้  

กำลังไฟฟ้า   = แรงดันไฟฟ้า x กระแสไฟฟ้า   ==> P = E I

กระแสไฟฟ้า  = กำลังไฟฟ้า ÷ แรงดันไฟฟ้า  ==>  I = P/E

แรงดันไฟฟ้า  = กำลังไฟฟ้า ÷ กระแสไฟฟ้า   ==> E = P/I

อ่านเพิ่มเติม...

Solar Energy FAQ Episode1

1.OnGrid System : ระบบออนกริด >> เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ซึ่งไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นก็นำไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยอุปกรณ์ Inverter แล้วนำไปจ่ายโหลด และพร้อมกับนำไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของ การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2.OffGrid System : ระบบอ๊อฟกริด >> เป๊นระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ แล้วไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบนี้เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้า หรือที่ไฟเข้าไม่ถึง ไม่คุ้มที่จะเดินลากสายไฟยาวๆเข้ามาใช้เนื่องจากต้นทุนสูง

อ่านเพิ่มเติม...

ก่อนที่จะรู้ว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เค้าคิดค่าไฟฟ้าเราอย่างไร เราต้องมาทำความรู้จักกับสูตร และค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนดังนี้

 1 ยูนิต หรือ 1 หน่วย (ที่มิเตอร์หมุนๆเป็นจำนวนหน่วยที่หน้าบ้านเราแหละครับ) มีค่าเท่ากับ 1 KW-Hour  อ่านว่า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ซึ่งมีที่มาจากสูตรนี้

จากสูตร กำลังไฟฟ้า (วัตต์)  = พลังงานไฟฟ้า (จูล) ÷ เวลา (วินาที)  = P = W÷T

พลังงานไฟฟ้า (ยูนิต)  =  กำลังไฟฟ้า (วัตต์) X เวลา (ชั่วโมง) ÷ 1000

ดังนั้น ค่าไฟฟ้า = จำนวนยูนิต x อัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วย