เริ่มต้นรู้จักกับโซล่าเซลล์

เริ่มต้นรู้จักกับโซล่าเซลล์

วันนี้มีของฝากสำหรับ นักการตลาด หรือ EPC หรือผู้รับเหมา ที่จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคา 

จากที่ได้มีโอกาสได้เข้านำเสนอโครงการต่างๆ กับโรงงานหรือสำนักงาน แล้วโซล่าฮับ ก็ได้มุมมองดีๆ จึงได้นำข้อมูลที่ได้รับมาเขียนเป็นมุมมอง หรือ มิติ ของการแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะได้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ สำหรับการตลาด , นายหน้า , ช่างติดตั้ง , Installer , Project Develope หรือ EPC 

อ่านเพิ่มเติม...

มาทำความรู้จักกับ พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell Power

รูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์

 

ประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

coming soon...

ความรู้ทางไฟฟ้าพื้นฐาน