เนื้อหาล่าสุด +

บทความนี้สำหรับท่านที่อยู่ว่างๆ แล้วอยากจะปวดหัวเล่นๆ555  ซึ่งเป็นคำถาม ที่โซล่าฮับ ก็ยังไม่มีคำตอบ  เพราะก็ยังไม่มีโอกาสได้ทดลอง ว่า เราจะเลือกการออกแบบต่อแผงโซล่าเซลล์ แบบใดที่เหมาะสม หรือ ดีที่สุด ในสภาพอากาศในเมืองไทย...