เนื้อหาล่าสุด +

*การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคา สำหรับโรงงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ จากที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่า หากจะจ้างทีมงานฯ เข้าไปบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ โดยที่ทีมงานของเราไม่ได้เป็นผู้ติดตั้ง นั้น...